Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

Posted on March 12, 2020, 6:47 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με αντικείμενο τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ : Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.