ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Posted on March 17, 2020, 6:32 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

Διαβάστε τη διευκρινηστική εγκύκλιο για την άδεια ειδικού σκοπού του Υπουργείου Υγείας

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.