Με την παρούσα επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την με ημερομηνία 19/03/2020 κατατεθείσα τροπολογία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ με θέμα: «Έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού» στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων : «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2341 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ι.Ε.Σ.Π.)»

Συγκεκριμένα: Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού από το ιδρυτικό της έτος 2002, έχει θέσει ως πρωταρχικό αίτημα τη σύσταση Ειδικού Επαγγελματικού Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού στο ΕΣΥ, στα πρότυπα του Ιατρικού Κλάδου, διεκδικώντας σειρά ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν στον τρόπο πρόσληψης,  εξέλιξης, μισθολογικής αποζημίωσης, καθώς και ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών ζητημάτων (ΒΑΕ) για το σύνολο του Νοσηλευτικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Επί του αιτήματος αυτού έχει καταθέσει πολλάκις σχετικά υπομνήματα σε όλες ανεξαιρέτως τις Πολιτικές Ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας που παρήλθαν έκτοτε. Επίσης, έχει καταθέσει τις προτάσεις της σχετικά με το ζήτημα στη δημόσια διαβούλευση που κατά καιρούς πραγματοποιείται ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου αλλά και κατ’ ιδίαν στους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, χωρίς μέχρι σήμερα αποτέλεσμα.

Επιπροσθέτως, με την παρούσα τροπολογία επιχειρείται εντελώς αποσπασματικά η διευθέτηση μίας μόνο παραμέτρου, αυτής της ένταξης στα ΒΑΕ, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για μια σειρά ειδικών προβλέψεων που άπτονται του τρόπου πρόσληψης και στελέχωσης των Μονάδων Υγείας ή της ειδικής μισθολογικής αποζημίωσης του Νοσηλευτικού προσωπικού. Και ενώ στην παράγραφο Α της Αιτιολογικής Έκθεσης αναφέρεται ότι: «Με την τροπολογία αυτή προτείνεται να ισχύουν πλέον και για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα Υγείας και Πρόνοιας, όσα ισχύουν μέχρι σήμερα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό», στο Άρθρο 1 προτείνεται η υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στο ΕΣΥ στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, πρόταση που έρχεται σε αντιδιαστολή με τα όσα ισχύουν στον Ιδιωτικό Τομέα!

Καλούμε λοιπόν το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ εάν πραγματικά εννοεί, «ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης του τεράστιου έργου των λειτουργών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» να αποσύρει την παρούσα Τροπολογία και να επανέλθει με ολοκληρωμένη την Πρόταση για τη δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα θεωρήσουμε το όψιμο ενδιαφέρον για τους Νοσηλευτές και τις Νοσηλεύτριες του ΕΣΥ, εντελώς προσχηματικό!

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ