Την ώρα που στη χώρα λαμβάνονται αυστηρότατα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να ανασχεθεί η έξαρση της Πανδημίας από τον SARS-CoV-2 και η Πολιτεία μέσω του ΕΟΔΥ δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου η κατάσταση να μην ξεφύγει από τον έλεγχο, στην πράξη πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα τα περιστατικά συναδέλφων μας που εκτίθενται στον ιό με αποτέλεσμα να τίθενται καθημερινά σε καραντίνα παροπλίζοντας ολόκληρα Νοσηλευτικά Τμήματα.

Η προστασία του Νοσηλευτικού προσωπικού και γενικότερα των εργαζομένων στο ΕΣΥ με τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), αποτελεί το μόνο μέσο για να κρατηθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δυστυχώς, η έλλειψη ΜΑΠ στις περισσότερες Μονάδες Υγείας, είναι περισσότερο από εμφανής.

Το γεγονός αυτών των ελλείψεων και με δεδομένη  την υποστελέχωση του Νοσηλευτικού προσωπικού, που οι προσλήψεις ελαχίστων επικουρικών την ύστατη ώρα προσπαθούν εμβαλωματικά να θεραπεύσουν, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα στα θεμέλια της κοινής προσπάθειας.

Ενδεικτικό του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η Πολιτεία είναι το γεγονός ότι ενώ για το γενικό πληθυσμό τα περιοριστικά μέτρα καραντίνας ισχύουν για 14 ημέρες, για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μειώθηκαν στις 7, με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια ασθενών και συναδέλφων που καλούνται να συνυπάρξουν στους ίδιους χώρους.

Η άμεση ιχνηλάτηση νέων κρουσμάτων στις τάξεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της πρώτης γραμμής  αλλά και σε κάθε εργαζόμενο του ΕΣΥ που παρουσιάζει συμπτωματολογία, θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Για το λόγο αυτό, καλείται ο ΕΟΔΥ να αναθεωρήσει άμεσα την πολιτική λήψης δειγμάτων προκειμένου να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη διασπορά και να μη ζήσουμε την κατάρρευση του ΕΣΥ όπως συμβαίνει ήδη στη γειτονική Ιταλία.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται Νοσηλευτές, και τους χρειάζεται τώρα !!!

Εάν η πολιτεία δεν αφουγκραστεί γρήγορα τα πρόβλημα, το ΕΣΥ θα καταρρεύσει. Η δοκιμαζομένη  Ελλάδα δεν έχει την δυνατότητα να φτιάξει σε 10 ημέρες Νοσοκομεία ή να προσλάβει 50.000 Νοσηλευτές (που δεν υπάρχουν ) για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών.

Άρα, το μόνο που μένει είναι να προσέξει αυτούς που έχει, αλλιώς προχωράμε ατύπως στην ανοσία της αγέλης στους εργαζόμενους του ΕΣΥ.    

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ