Μετά από καταγγελίες πολλών συναδέλφων παρατηρείτε το φαινόμενο ότι σε συναδέλφους που είναι σε απομόνωση – περιορισμό κατ’ οίκον λόγο πιθανής λοίμωξης από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 υποχρεώνονται να λαμβάνουν κανονική άδεια ή οφειλόμενα repo .

Διοικητικό μέτρο ή διαδικασία που δεν προβλέπεται και έρχεται σε αντίθεση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Είναι σαφείς οι οδηγίες ως προς τις Διοικήσεις τον Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ότι η άδεια λογίζεται ως άδεια απομόνωσης – περιορισμού κατ’ οίκον για το δημόσιο συμφέρον όπως περιγράφεται σαφέστατα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και στις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας.

Ως εκ τούτου τα γραφεία προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  οφείλουν  εξ΄αρχής να απαλλάσσουν τους συναδέλφους από τα καθήκοντα με άδεια απομόνωσης – περιορισμού κατ’ οίκον  για όσο αυτή διαρκέσει και όχι με οφειλόμενα repo ή κανονική άδεια.  

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ