Εγκύκλιος ii ΥΠΕΣ Νέες ρυθμίσεις περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Posted on March 26, 2020, 12:02 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 1 sec

Εγκύκλιος ii ΥΠΕΣ Νέες ρυθμίσεις περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 20/03/2020

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Διαβάστε αναλυτικά εδώ: Εγκύκλιος ΙΙ ΥΠΕΣ Νέες ρυθμίσεις περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 20/03/2020

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.