Άρση αναστολής κανονικών αδειών στο ΕΣΥ, αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που είχαν τεθεί σε αντίστοιχο καθεστώς, όπως ήταν αναμενόμενο.

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ