Άρση αναστολής κανονικών αδειών στο ΕΣΥ

Posted on May 31, 2020, 8:38 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

Άρση αναστολής κανονικών αδειών στο ΕΣΥ, αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που είχαν τεθεί σε αντίστοιχο καθεστώς, όπως ήταν αναμενόμενο.

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.