Λάρισα , 9/06/2020

                                                                                 

               ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι της Οικονομικής ενίσχυσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

 Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, συντάχθηκε σχέδιο δράσης σχετικό και σύμφωνα με τις κτιριακές κυρίως ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου που περιλάμβανε τμήματα που ορίστηκαν να αντιμετωπίζουν και  να νοσηλεύουν  περιστατικά οξείας αναπνευστικής λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό CoVID-19.

Τα τμήματα αυτά αρχικά ήταν το ΤΕΠ, ο θάλαμος απομόνωσης, η ΩΡΛ/ΟΦΘ κλινική και η ΜΕΘ.

Στη συνέχεια και μετά την μεγάλη  εισροή περιστατικών (όπως γνωρίζετε στη Λάρισα εκδηλώθηκε  μεγάλος αριθμός κρουσμάτων από κατοίκους μιας συγκεκριμένης περιοχής αθίγγανων.  Επίσης 3.000 κρούσματα σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΟΔΥ ( ύποπτα για λοίμωξη από ιδιωτικές μονάδες ηλικιωμένων  ή χρονίων πασχόντων) προσαρμόστηκε το Σχέδιο Δράσης ως εξής :

 – Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών :  Η βραχεία νοσηλεία ορίστηκε ως χώρος λοιμωδών περιστατικών όπου και παρέμεινε.

– ΩΡΛ/ΟΦΘ κλινική: Ως η κλινική που νοσηλεύονται ενήλικες από λοίμωξη  (SARS-CoV-2).

– Παιδιατρική κλινική  ορίστηκε: Ως η κλινική νοσηλείας παιδιών (έγινε ειδική διαμόρφωση του χώρου) στην οποία νοσηλεύονται και Παιδοχειρουργικά περιστατικά. Τονίζουμε πως η Παιδοχειρουργική κλινική είναι η μόνη της 5ης ΥΠΕ, οπότε μεταφέρονται παιδιά που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης από όλη τη Θεσσαλία.

– Η ΜΕΘ παρέμεινε: Ως η κλινική που νοσηλεύει διασωληνωμένα περιστατικά.

Σ’  αυτό το διάστημα των 3 μηνών, στο νοσοκομείο τον Μάρτιο: Τα περιστατικά που προσήλθαν και ελέχθησαν  είναι 105. Νοσηλεύτηκαν τα 64 σε ποσοστό 60%  με Θετικά 3 σε ποσοστό 4.6%.

Τον Απρίλιο :Τα περιστατικά που προσήλθαν και ελέχθησαν  είναι 233. Νοσηλεύτηκαν 129 ποσοστό  55,36 % με θετικά 6  σε ποσοστό   4,6 %.

Τον Μάιο: Τα περιστατικά που προσήλθαν, ελέχθησαν  και  νοσηλεύτηκαν είναι 134. Εκ των οποίων ήταν θετικά 9  σε ποσοστό 6,7 %.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στην ΩΡΛ/ΟΦΘ κλινική  νοσηλεύτηκαν τον Μάρτιο 61, τον Απρίλιο  111, τον Μάιο 102.   Σύνολο περιστατικών  274.

Στην Παιδιατρική κλινική  νοσηλεύτηκαν τον Μάρτιο 3, τον Απρίλιο 17, τον Μάιο 32.

Σύνολο περιστατικών  52.

Συνολικά στο διάστημα αυτών των μηνών από τα περιστατικά που  προσήλθαν στο νοσοκομείο μας και διαγνώστηκαν ως θετικά  ήταν :

  • Τον Μάρτιο: 3 ασθενείς εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύτηκαν αρχικά στην ΩΡΛ/ΟΦΘ κλινική για διάστημα περίπου δύο ημερών, στην συνέχεια διασωληνώθηκαν και συνεχίστηκε η νοσηλεία τους στη ΜΕΘ. Ένα περιστατικό νοσηλεύτηκε στην βραχεία νοσηλεία του ΤΕΠ και διακομίστηκε στην συνέχεια στο ΠΠΓΝΛ. 
  • Τον Απρίλιο: 6 ασθενείς εκ των οποίων οι 5 νοσηλεύτηκαν στην ΩΡΛ/ΟΦΘ κλινική για διάστημα περίπου δύο ημερών. Στην συνέχεια διακομίστηκαν στο ΠΠΓΝΛ όπου το ένα περιστατικό νοσηλεύτηκε στην βραχεία νοσηλεία του ΤΕΠ και στη συνέχεια συνεχίστηκε η νοσηλεία του κατ’ οίκον.
  • Τον Μάϊο:11 περιστατικά εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύτηκαν αρχικά στην ΩΡΛ/ΟΦΘ κλινική και στη συνέχεια (μετά από διάστημα περίπου δύο ημερών ) στην ΜΕΘ του ΓΝΛ. Τα δύο στην Παιδιατρική κλινική ήταν για διάστημα περίπου δύο ημερών και μετά διακομίστηκαν στο ΠΠΓΝΛ (το ένα βρέφος 32 ημερών). Ένα διασωληνώθηκε στην βραχεία νοσηλεία/λοιμωδών ΤΕΠ  (έκανε ανακοπή όπου και αντιμετωπίστηκε από το ιατρό-νοσηλευτικό προσωπικό) και τα υπόλοιπα νοσηλεύτηκαν στην βραχεία νοσηλεία/λοιμωδών του ΤΕΠ.

Θα πρέπει να τονιστούν τα εξής :

 Η νοσηλεία των νοσούντων από CoVID-19 για διάστημα περίπου δύο ημερών στις κλινικές (Παιδιατρική, ΩΡΛ/ΟΦΘ, Βραχεία  νοσηλεία/Λοιμώδη) οφείλεται στο γεγονός αρχικά  τα αποτελέσματα του ελέγχου για CoVID-19 διενεργούνται από το εργαστήριο αναφοράς. Λόγου αυξημένου φόρτου εργασίας, όπως μας έχει ειπωθεί χρειαζόταν  περίπου δυο 24 ώρα για την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων  μετά την λήψη του δείγματος και αφ ετέρου (ειδικά όσον αφορά περιστατικά που νοσηλεύτηκαν στο χώρο Βραχείας νοσηλείας/Λοιμωδών του ΤΕΠ), το γεγονός ότι για να μπορέσει να συνεχιστεί με ασφάλεια η νοσηλεία τους σε άλλους χώρους (κατ οίκον , ΠΠΓΝΛ ή στο κέντρο «Αρωγή) κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτούν για ένα διάστημα, έως ότου σταθεροποιηθούν  τα ζωτικά τους σημεία και η γενική κατάσταση των νοσηλευομένων, για να γίνει η μεταφορά τους με ασφάλεια.

Θέλουμε εδώ να σας τονίσουμε τον αυξημένο φόρτο εργασίας που έχουμε επωμιστεί  λόγο των ιδιαίτερων συνθηκών ( αυξημένα κρούσματα από την περιοχή της Νέας Σμύρνης και των Ιδιωτικών μονάδων ηλικιωμένων  ή χρονίων πασχόντων) σε σχέση με την έναρξη λειτουργίας όλων των δομών του νοσοκομείου.

Σε όλο αυτό το διάστημα περισσότεροι από 300 ασθενείς, προσήλθαν στο νοσοκομείο μας. Νοσηλεύτηκαν περισσότεροι από 90 με λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 . Ειδικά κατά την περίοδο που συγκεκριμένη περιοχή ήταν σε καραντίνα, το νοσοκομείο μας (λόγω γεωγραφικής θέσης και όχι μόνο) δέχθηκε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Γι αυτό και ανασυντάχθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο και αποφασίστηκε η βραχεία νοσηλεία του ΤΕΠ να γίνει και χώρος όπου θα γίνεται αντιμετώπιση αλλά και νοσηλεία μικρής διάρκειας  Λοιμωδών περιστατικών.

Επίσης το νοσηλευτικό προσωπικό συμμετείχε σε όλες τις εξορμήσεις και ομαδικές δειγματοληψίες που έγιναν στην προαναφερόμενη περιοχή Νέας Σμύρνης της Λάρισας καθώς επίσης και σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας που κατοικούν Ρομά . Οι δειγματοληψίες οργανώθηκαν υπό την εποπτεία του ΕΟΔΥ και του Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Λάρισας με καθηγητή τον κο Χατζηχριστοδούλου και ήταν 4 στον αριθμό (εκ των οποίων ανευρέθηκαν περισσότερα από 60 θετικά κρούσματα λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό).

Όπως αντιλαμβάνεστε λόγω της συγκεκριμένης ιδιαιτερότητας των κατοίκων αυτής της περιοχής, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλοι οι επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου μας δέχθηκαν πολύ μεγάλη πίεση και έβαλε σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα και υγεία.

Από τα παραπάνω προκύπτουν  ότι, ενώ το Νοσοκομείο μας δεν ήταν Νοσοκομείο Αναφοράς, παρόλα αυτά δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται πλήθος περιστατικών σχετιζόμενων με την πανδημία COVID-19. Είναι λογικό συνεπώς να θεωρούμε δίκαιο το αίτημα μας ώστε να συμπεριληφθούν εκτός του προβλεπόμενου αριθμού προσωπικού της ΜΑΦ COVID-19, όπως αποδεικνύεται από τις λίστες που εστάλησαν στο νοσοκομείο μας και των υπολοίπων ομάδων ιατρό-νοσηλευτικού προσωπικού, των τραυματιοφορέων, των βοηθών θαλάμων, του προσωπικό καθαριότητας, του τμήματος των Λοιμώξεων και των άλλων επαγγελματιών υγείας που ενεπλάκησαν στη νοσηλεία αυτών των περιστατικών.

Κατόπιν αυτών – με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, – παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε σε συνεργασία με τις Νοσηλευτικές Διευθύνσεις, τους εμπλεκόμενους Διοικητές και τον Υπουργό Υγείας ώστε να αποστείλετε εγγράφως στα νοσοκομεία της Περιφέρειάς μας, ποιοι θα είναι οι εργαζόμενοι που θα περιλαμβάνονται στις επιμέρους κατηγορίες των δικαιούχων,  ώστε ισότιμα και αντικειμενικά να μην αδικηθεί κανείς εκ του προσωπικού.

Με εκτίμηση

Εκ του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                             Η Γραμματέας

Παπαχρήστου Κωνσταντίνα                                        Γκυπάτα Χρυσούλα