Παράταση του επιδόματος Β.Α.Ε. έως 31/10/2020

Posted on June 22, 2020, 3:20 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 6 secs

Σύμφωνα με τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο  νόμου << Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων , ρυθμίσεις  χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις>>, παρατείνεται η  προθεσμία της επιτροπής γνωμοδότησης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης  και ανθυγιεινής εργασίας.


Σύμφωνα με την τροπολογία η επιτροπή πρέπει να παραδώσει την γνωμοδότηση της μέχρι 31/10/2020.

Στάγδην βραδέως…

Νέα Παράταση υποβολής γνωμοδότησης από την διυπουργική επιτροπή – έως τις 31/10/2020- που αφορά την τύχη του ανθυγιεινού επιδόματος, κατατέθηκε με τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
“Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων , ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”

Δεν έχει ανάγκη η Νοσηλευτική Κοινότητα από επιδοματική πολιτική!
Έχει ανάγκη αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων της με ΚΛΑΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ!!!

Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΎ ΚΛΑΔΟΥ ήταν η δέσμευση της Κυβέρνησης!
Αναμένουμε…

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.