Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 16/09/2020 ανάμεσα στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠαΣΟΝοΠ με το Βουλευτή Ν.Ηλείας- ΣΥΡΙΖΑ κο Διονύση- Χαράλαμπο Καλαματιανό και τέως Διοικητή του ΙΚΑ.

    Τη συζήτησε μονοπώλησε κυρίως το ενδιαφέρον για το καθεστώς των Βαρέων & Ανθυγιεινών (ΒΑΕ) και τί αυτό πραγματικά θα σημαίνει για τους υπαλλήλους που υπάγονται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Δημοσίου Τομέα και κατά πόσο θα συμφέρει τον υπάλληλο που εργάζεται για παράδειγμα πάνω από 10 χρόνια εάν πρέπει να τα εξαγοράσει.

    Πολλά ερωτήματα τέθηκαν στον Βουλευτή κυρίως λόγω της πρότερης ιδιότητας του, καθώς έγιναν και συγκεκριμένες αναφορές και παραδείγματα από την σημερινή κατάσταση. Το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ιδιωτικού Τομέα είναι σε καθεστώς ΒΑΕ (5ετία νωρίτερα στη συνταξιοδότησηενώ και σήμερα το Νοσηλευτικό προσωπικό στο Δημόσιο Τομέα δεν τυγχάνει της ανάλογης νομοθετικής μεταρρύθμισης.

    Ο κος Καλαματιανός δεσμεύτηκε να μελετήσει το Υπόμνημα της Ομοσπονδίας μας για το θέμα και να κάνει τις θεσμικές του παρεμβάσεις για το σύνολο της Νοσηλευτικής Κοινότητας.

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠαΣΟΝοΠ