ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 Θέμα :  « Εκλογικές αρχαιρεσίες της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος ( ΕΝΕ) εν μέσω πανδημίας και παραλογισμός »

Αξιότιμε  Κε Υπουργέ

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ( ΕΝΕ,) θεσμικό όργανο υπό την εποπτεία σας, έχει εξαγγείλει  εκλογές στις 2/11/2020.

Στο 2ο Περιφερειακό της τμήμα – που ανήκουν και οι νοσηλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, – ως εκλογικά κέντρα έχουν οριστεί : το Γεν. Νοσ. Πτολεμαΐδας – για τους νοσηλευτές του Νομού Κοζάνης και του Νομού Φλώρινας,   και το Γεν. Νοσ. Γρεβενών  – για τους νοσηλευτές του Νομού Γρεβενών  και του Νομού Καστοριάς αντίστοιχα.

 Σύμφωνα όμως με το :    ΦΕΚ 4709/Β/23-10-2020

΄΄ Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Ισχύος από τις 24 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τις 6 Νοεμβρίου 2020)                             

Α’ ΜΕΡΟΣ. Άρθρο 1.Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

1.Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ορίζονται τέσσερα (4) επίπεδα προληπτικών μέτρων (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) ως εξής:

Πολύ Υψηλό – 18, Μεταφορές: Απαγόρευση μετακινήσεων εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορούν τα μέτρα.΄΄ 

και στο

΄΄ Β’ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 11

Υπαγωγή Περιφερειακών Ενοτήτων στα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

2.Για το χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου έως και 6 Νοεμβρίου 2020, οι Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα ακόλουθα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας του άρθρου 1:

δ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς εντάσσονται στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό).΄΄

Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι νοσηλευτές του Ν. Φλώρινας δεν μπορούν να μετακινηθούν για να ψηφίσουν στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας επειδή η Περιφέρεια του Ν. Κοζάνης είναι σε lockdown και οι νοσηλευτές της Περιφέρειας του Ν. Καστοριάς – που είναι σε lockdown δεν μπορούν να μετακινηθούν για να ψηφίσουν στο Γ.Ν. Γρεβενών.

   Σε μία τέτοια χρονική περίοδο, που η ημερήσια έξαρση των κρουσμάτων του κορωνοΐου έχει φτάσει τον αριθμό των 1547  και ήδη με νόμο έχουν αναβληθεί οι εκλογικές αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων,  αποτελεί ΄΄ παραλογισμό ΄΄ να καλούνται οι νοσηλευτές  να ψηφίσουν στις εν λόγω εκλογές και δη όταν το συνταγματικό  δικαίωμα της ψήφου τους στερείται με νόμο.

   Επίσης για ποια ισονομία και ισοτιμία μπορούμε να μιλήσουμε , όταν οι ενδιαφερόμενοι που έθεσαν υποψηφιότητα, δεν επιτρέπεται να κινηθούν ανάμεσα στις περιφέρειες που είναι σε lockdown,ούτε φυσικά να κάνουν κάποια συγκέντρωση προεκλογικά για ενημέρωση των συναδέλφων τους.

Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ και η μετάθεση τους σε χρόνο που οι συνθήκες θα το επιτρέπουν.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας

Καραλιμάνης Στέφανος                                             Αντωνιάδου Χαρούλα