Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε στις 3/11/20 αναστέλλονται οι κανονικές άδειες στις μονάδες υγείας.

Διαβάστε την απόφαση