Τα Σωματεία Νοσηλευτικού Προσωπικού Ά & Β΄ Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουν  έμπρακτα το Ίδρυμα- Ορφανοτροφείο Θηλέων << Η ΜΕΛΙΣΣΑ>>