Άρση αναστολής κανονικών αδειών στο ΕΣΥ

Το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, όπως γνωρίζετε σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, έχει συμβάλλει δυναμικά.

 Από την πρώτη στιγμή, βρίσκετε δίπλα στην κοινωνία με αίσθημα αλληλεγγύης και φροντίδας, με σκοπό να ενισχύει την μεγαλειώδη προσπάθεια που συντελείτε στο ΕΣΥ και να στηρίξουν αυτούς που έχουν ανάγκη.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που έχει εκδόθηκε στις 3/11/20 έχουν ανασταλεί όλες οι κανονικές άδειες στο Ε.Σ.Υ.  Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε σχετικός για την άρση αναστολής των κανονικών αδειών στο ΕΣΥ, διότι στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μπορεί να επιτρέψει την χορήγηση αδειών με ευθύνη των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων που γνωρίζουν ακριβώς τις υπηρεσιακές ανάγκες .