6/02/2021

Η πραγματικότητα στη χώρα μας μιλά από μόνη της και τα στοιχεία δεν επιδέχονται παρερμηνίας. Το νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα έχει αποδεκατιστεί. Ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ αναφορικά με τον δείκτη αναλογίας νοσηλευτών ανά κλίνη ανέρχεται στο 2,3 στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 0,47 για τους νοσηλευτές ΠΕ-ΤΕ και 0,83 αν συμπεριληφθούν όλες οι βαθμίδες νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ). Η στελέχωση του ΕΣΥ δηλαδή, είναι 3 φορές μικρότερη σε σχέση με το μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών!

Ο χρόνος που διαθέτει το Νοσηλευτικό προσωπικό για να ασκήσει τα επαγγελματικά του καθήκοντα είναι λιγότερο από 20 λεπτά της ώρας για κάθε ασθενή ανά 8ωρη υπηρεσία.

Ακόμη και με την προσθήκη των 3.400 περίπου επαγγελματιών υγείας (Νοσηλευτών, κλπ) που έχουν προσληφθεί για ενίσχυση του ΕΣΥ λόγω πανδημίας, το ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο εξακολουθεί να «νοσεί» βαρύτατα από τις σημαντικές ελλείψεις.

   Ταυτόχρονα, το νοσηλευτικό μας προσωπικό γερνά, επιβαρύνεται, δεν ανανεώνεται. Καλείται να εκτελεί εξουθενωτικές βάρδιες, διπλοβάρδιες, πολλά νυχτερινά ωράρια πέρα και πάνω από προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας. Αυτή ήταν άλλωστε η καθημερινότητα για δεκαετίες, πολύ πριν ξεσπάσει η πανδημία και επιβληθούν οι σημερινές έκτακτες συνθήκες.  Κι όλα αυτά με ανοχή, υπομονή και περίσσευμα ανθρωπιάς.

Ο  μέσος όρος ηλικία του Νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ είναι τα 50 έτη και ενώ θα περίμενε κανείς πως μπροστά στις σημερινές πρωτόγνωρες καταστάσεις η Πολιτεία θα έθετε σε εφαρμογή έναν υποτυπώδη έστω στρατηγικό σχεδιασμό ως αποτέλεσμα ευρείας συναίνεσης, παρακολουθούμε ομολογουμένως με απογοήτευση να εγκαινιάζονται νέες κλίνες, ΜΕΘ και να μην πραγματοποιούνται νέες προσλήψεις Νοσηλευτών παρά να χρησιμοποιούνται ειδικευόμενοι Νοσηλευτές που πολλές φορές δεν διαθέτουν ανάλογη εκπαίδευση (διότι εκπαιδεύονται) ειδικά για στις ΜΕΘ.

Το 2021 αναμένουμε μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων, γεγονός που δηλώνει ότι μονίμως εδώ και μια 10ετία το ισοζύγιο είναι αρνητικό .( Λιγοστεύουμε )

Καλώς ή Κακώς στην Πανδημία χρειαζόμαστε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επιτέλους το Πολιτικό προσωπικό ας αναλάβει τις ευθύνες του, και όχι να επιχειρούν να μεταθέσουν τις διαχρονικές ευθύνες.

Χρειαζόμαστε  Εθνικό Σύστημα Υγείας με συγχρόνους όρους στελέχωσης.

Προσλήψεις ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ.