12/04/2021

Επανεξέταση της οριζόντιας αναστολής αδειών και χορήγηση 10ήμερης τιμητικής άδειας μετ’ αποδοχών στο Νοσηλευτικό Προσωπικό.

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, και ενώ η χώρα μας βρίσκεται   ήδη στο τρίτο κύμα της νόσου covid-19, όλοι οι υγειονομικοί σχηματισμοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξακολουθούν αδιάλειπτα  να δίνουν τη μάχη για την υγειονομική θωράκιση της Ελληνικής κοινωνίας. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το Νοσηλευτικό Προσωπικό επέδειξε υψηλό επαγγελματισμό και περίσσιο φιλότιμο, εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται σε εξαντλητικά ωράρια με συνεχόμενες βάρδιες και με ελάχιστα ρεπό ανάπαυσης ενώ ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο τελούμε σε αναστολή αδειών λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.

Επειδή όλο αυτό το διάστημα έχουν εξαντληθεί τα όρια της ψυχικής αλλά και της φυσικής μας αντοχής.

Επειδή ο καθημερινός αγώνας που δίδεται από τους συναδέλφους μας ανά την επικράτεια, είναι μαραθώνιος και όχι “κατοστάρι”.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να διαφανεί στον χρονικό ορίζοντα κάποιο συγκεκριμένο όριο, κατά το οποίο οι έκτακτες συνθήκες θα πάψουν να ισχύουν.

Επειδή εκτός από επαγγελματίες υγείας είμαστε και σύζυγοι, γονείς, τέκνα, μέλη της Ελληνικής κοινωνίας με πλείστες άλλες υποχρεώσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλούμε όπως επανεξετάσετε το καθεστώς της οριζόντιας αναστολής αδειών ανάπαυσης του Νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και επιδείξετε τη δέουσα ευελιξία στα πλαίσια του εφικτού και σε συνάρτηση πάντα με τις πραγματικές ανάγκες και τον ξεχωριστό ρόλο που έχει αναλάβει ο κάθε υγειονομικός σχηματισμός στον οποίο υπηρετούμε. 

Ταυτοχρόνως, προτείνουμε ως ελάχιστο ψήγμα έμπρακτης αναγνώρισης του καθημερινού αγώνα που δίνεται από τους συναδέλφους μας της πρώτης γραμμής, την απονομή εκ μέρους σας 10ήμερης τιμητικής άδειας μετ’ αποδοχών σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό που στελέχωσε έστω προσωρινά ή εξακολουθεί να στελεχώνει Τμήματα COVID, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών καθώς και το ΕΚΑΒ.

Αξιότιμοι κύριοι

Οι καιροί επιτάσσουν πανστρατιά, και συστράτευση όλων των δυνάμεων που διαθέτει η χώρα ώστε να ανταποκριθούμε στις ακραίες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. 

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε, ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες εφεδρείες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ανταποκριθεί στο ρόλο του με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για την κοινωνία που υπηρετεί.

Για ΕΕ ΠαΣΟΝοΠ

ο Πρόεδρος

Τσόλας Γεώργιος

12/04/2021

Χορήγησης  της 10ημερης  ειδικής  άδειας κλειστών τμημάτων  του άρθρου 105 του ν.2071/1992.

   Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βρίσκεται   ήδη στο τρίτο κύμα της Πανδημίας από τη νόσο covid-19 .

  Από το πρώτο κύμα της πανδημίας τα Νοσοκομεία της χώρας  βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή  για την αντιμετώπιση της Πανδημίας και το ίδιο συνεχίζουν να κάνουν  μέχρι και σήμερα.

   Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το Νοσηλευτικό Προσωπικό επέδειξε επαγγελματισμό και περίσσιο φιλότιμο, εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται με εξαντλητικά ωράρια και συνεχόμενες βάρδιες με ελάχιστα ρεπό, με συνέπεια   την σωματική και ψυχολογική κόπωση του.

   Κατόπιν πολλαπλών αναφορών που έλαβε η ομοσπονδία μας σας αναφέρουμε πως σε διάφορα  Νοσοκομεία παρατηρήθηκε το παρακάτω φαινόμενο .

   Κατά το ημερολογιακό έτος 2020 και στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των Νοσηλευτικών τμημάτων για την αναχαίτιση της Πανδημίας από τη νόσο covid-19, μετακινήθηκε Νοσηλευτικό προσωπικό από Νοσηλευτικά τμήματα  διαφόρων ειδικοτήτων σε τμήματα και μονάδες covid-19. Οι μετακινήσεις αυτές περιλάμβαναν και Νοσηλευτικό προσωπικό που προέρχονταν από κλειστά τμήματα, όπως Χειρουργεία και Εντατικές μονάδες, τμήματα τα οποία δικαιούνται βάση του άρθρου 105 του ν.2071/1992 την 10ημερη ειδική άδεια ΄΄κλειστών τμημάτων΄΄. Επέκταση της οποίας έγινε και για τους  εργαζόμενους και σε άλλα τμήματα σύμφωνα με την ΚΥΑ  Αρ. Πρωτ. Γ2α/65797Η  27 / 11/2018  – ΦΕΚ 5489/τ.Β ́/2018,  που μεταξύ άλλων ορίζει  επίσης        ΄΄ ότι χορηγείται από την ημερομηνία που θεμελιώνεται το δικαίωμα λήψης της άδειας (συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας που απασχολούνται στα συγκεκριμένα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που προβλέπονται στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.,).’’

    Μετά την επάνοδο τους στα αρχικά τους τμήματα, οι Νοσηλευτικές  Διευθύνσεις και τα γραφεία προσωπικού )   αρνούνται να τους χορηγήσουν την ειδική άδεια, προβάλλοντας ως δικαιολογία πως οι υπάλληλοι αυτοί δεν συμπλήρωσαν ακέραιο το έτος, – που είθισται να  το υπολογίζουν ημερολογιακά για να συμβαδίζει με τις υπόλοιπες άδειες –   γιατί στα τμήματα τα οποία μετακινήθηκαν δεν υφίσταται το καθεστώς της ειδικής άδειας.

   Οι περισσότεροι από αυτούς μετακινήθηκαν από τα τμήματα τους στις αρχές Νοεμβρίου 2020 όταν και ξέσπασε το 3ο κύμα της πανδημίας . Μετακινήθηκαν για να εργαστούν σε τμήματα covid-19, τμήματα δηλαδή με αυξημένη επικινδυνότητα και ιδιαίτερο εργασιακό στρες και ως εκ τούτου θεωρούμε πως δεν είναι δίκαιο να εξαιρεθούν από το δικαίωμα χορήγησης της 10ημερης ειδικής άδειας.

 Καθότι αποτελεί έλλειμμα του νομικού πλαισίου για την περίπτωση που εργαζόμενοι κατοχύρωσαν την ειδική άδεια και μετέπειτα από χρόνια  μετακινούνται εντός του ημερολογιακού έτους σε τμήμα ή μονάδα  που δεν  δικαιούται της ειδικής άδειας, να μην  λαμβάνεται καμία μέριμνα να λάβουν μέρος της άδειας αυτής έστω αναλογικά για το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν στα συγκεκριμένα τμήματα και ειδικές μονάδες.

   Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε το δίκαιο του αιτήματός μας και επιληφθείτε  τις απαραίτητες ενέργειες για άμεση επίλυση του προβλήματος.

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ