ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/06/2021

ΠαΣΟΝοΠ: « Δεν συμμετέχουμε στις εκλογές της ΕΝΕ εάν δεν αλλάξει ο νόμος»

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού με νέα απόφασή της στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 αποφάσισε να μη συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες του επαγγελματικού επιμελητηρίου – Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) – καθώς και να καταγγείλει τις διαδικασίες που διέπουν αυτές τις εκλογές ως αντιδημοκρατικές και αδιαφανείς από τη σύστασή της.

Η ΠαΣΟΝοΠ καταγγέλει τις διαδικασίες και προτείνει εκ νέου να γίνουν αλλαγές στο νόμο 3252/2004 της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)

Συγκεκριμένα αίτημα και παρέμβαση προς το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) όπως επικυρώθηκε και στη συνεδρίαση της ΕΕ την Τετάρτη 26/05/2021 είναι:

  • Η ένταξη στην ΕΝΕ των Β. Νοσηλευτών (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ-ΔΙΕΚ-ΙΙΕΚ- πρώην ΜΤΕΝΣ-ΤΕΕ κτ.λ.), ως αναγνώριση της προσφοράς τους στην αντιμετώπιση της πρόσφατης πανδημίας. Περαιτέρω κρίνεται αναγκαία η υπαγωγή και του προσωπικού της κατηγορίας αυτής στην ρυθμιστική εποπτεία της ΕΝΕ.
  • Επαναφορά συστήματος  της απλής αναλογικής για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων της ΕΝΕ και καθορίζεται ο αριθμός των σταυρών του κάθε αντιπροσώπου.
    • Η εμπειρία εφαρμογής του συστήματος του ενιαίου ψηφοδελτίου είναι ότι αυτό λειτούργησε σε μορφή απόλυτου πλειοψηφικού συστήματος που οδήγησε στην μείωση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, δε θα «νομιμοποιήσει» διαδικασίες που δε συνάδουν με το συλλογικό συμφέρον και την κοινή λογική.

Γρ. τύπου ΠαΣΟΝοΠ