” Γιατί δεν γίνονται εκλογές στην ΕΝΕ ?” 

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) κατέθεσε αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 01/07/2021 για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) εξαιτίας της εκπνοής και της 2ης παράτασης που αφορά στη θητεία των οργάνων της ΕΝΕ, καθώς οι εκλογές αναβλήθηκαν χωρίς ποτέ να υπάρχει κάποια ενημέρωση ως προς τους λόγους της αναβολής και χωρίς να έχουν ενημερωθεί έγκαιρα οι ψηφοφόροι.

Η προσφυγή της ΠαΣΟΝοΠ στο Πρωτοδικείο δεν έγινε στο πλαίσιο συνδικαλιστικής σύγκρουσης και άγονου ανταγωνισμού αλλά για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει επιτέλους διοίκηση στην ΕΝΕ που θα οδηγήσει το σώμα σε εκλογές -μετά από μια αναβολή και μια ματαίωση άνευ έγκαιρης ενημέρωσης-  διασφαλίζοντας έτσι :

  • τις δημοκρατικές διαδικασίες και 
  • τη νομιμοποίηση των οργάνων της ΕΝΕ.

Εν τούτοις, την Δευτέρα 12/07/2021 η  ΠαΣΟΝοΠ παρέστη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την προσδιορισθείσα συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής προβάλλοντας την αντίθεση της νομοθετικής παρεμβάσεως στην ΕΝΕ με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η δικαστική λύση στο παρόν στάδιο της διαδικασίας και αφού προηγήθηκε πριν την ακρόαση η τροπολογία της 09/07 για παράταση της θητείας έως τις 30/09, παραπέμπεται για αργότερα,  εκρίθη ωστόσο ότι έπρεπε να καταγραφεί η ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μια διοίκηση στην ΕΝΕ που θα διασφαλίσει το αυτονόητο, δηλαδή την δυνατότητα τα μέλη να εκφραστούν δια των εκλογών. 

Διότι η πραγματικότητα είναι ότι όλο το διάστημα που διαμεσολάβησε ήταν πλέον από επαρκής χρόνος για να διεξαχθούν εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της εφαρμογής ΖΕΥΣ που λειτουργεί στο πλαίσιο του e:presence, δηλαδή της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί όλος ο δημόσιος τομέας (πλην ΕΝΕ) για τις συνεδριάσεις των οργάνων του. 

Το ζήτημα όμως παραμένει και είναι απλό: Γιατί δεν διεξάγονται εκλογές στην ΕΝΕ;

Γρ.Τύπου ΠαΣΟΝΟΠ