Μέσα στο κυκεώνα της πανδημίας το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην αναστολή λειτουργίας του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, γεγονός που δηλώνει ότι δεν συμμετέχει στις γενικές εφημερίες και στα τακτικά ιατρεία.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού, της Βορειοανατολικής Αττικής, αδυνατεί να προσεγγίσει τα δυο νοσοκομεία του κέντρου, των Αθηνών, με αποτέλεσμα  ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των παιδιών.

Η δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων που από καιρό επισημαίνουμε δεν είναι στα σχέδια του Υπουργείου με αποτέλεσμα να οδηγείται σε πρόχειρες αποφάσεις .

Η Κυβέρνηση ήρθε να επιβεβαιώσει την έντονη φημολογία των τελευταίων μηνών περί επιβεβλημένης από τις «συνθήκες» λήψης μέτρων επείγοντα χαρακτήρα για την περαιτέρω «θωράκιση» της δημόσιας υγείας.

Οι Νοσηλευτές δηλώνουν έντονα την αντίθεση τους σε αυτή την απόφαση και επισημαίνουν την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων  εμβολιαστικών κέντρων κοντά στον πολίτη , άμεση στελέχωση, με Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δομών του Εθνικού Συστήματος υγείας.